Bejegyzések tőle: december, 2013

Kedves szülők

Ekkor: 2013. december 13. | Itt: Egyéb | 0 hozzászólás

Egy új, kéthavonta megjelenő, biblikus értékeket közvetítő gyermekmagazin első, ingyenes példányát tartja most a kezében. Mi a CikCakk magazin? Tű a szénakazalban? Egy újabb újság a gyermeklapok rengetegében? Hisszük, hogy nem. Hanem valami más, valami új, ami még nem volt: egy olyan keresztény szellemiségű magazin, amely korunk információs áradatában segítséget próbál nyújtani az alsó tagozatosoknak, hogy könnyebben felismerhessék és mindennapjaik részévé tehessék az örök értékeket. A CikCakk magazin magja minden esetben Isten üzenete, a Biblia tanítása, amely köré úgy építjük fel a cikkeket, hogy a valós élet izgalmas kérdéseire keressünk válaszokat, adjunk iránymutatást. A lapszámokat az etikatanterv témaköreire építettük, így írásainkat használhatják a pedagógusok etikaórán, vagy a szülők, nagyszülők egy-egy problémás kérdés megbeszélésénél. Pedagógiai és didaktikai alapelveink közé tartozik mindemellett az interaktivitás és a gyermekközeli kommunikáció. Cikkeinkhez izgalmas feladatok kapcsolódnak, amelyeket a korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve pszichológusokkal és fejlesztőpedagógusokkal dolgoztunk ki. Humoros feladatokkal, pályázatokkal, rejtvényekkel szeretnénk bevonni a kis olvasókat a lap további szerkesztésébe. Miklya Luzsányi Mónika főszerkesztő...

Olvass tovább

Kirándulás Narniába -pályázat!

Ekkor: 2013. december 5. | Itt: Cikkek mentén, Pályázatok | 0 hozzászólás

Kirándulás Narniába -pályázat!

Ebben az évben bizonnyal nagy ünnepségre készülnek Narniában. C. S. Lewis éppen ötven éve hagyott itt bennünket és lépett át Aslan birodalmába. Az ünnepségen biztosan részt vesz ennek a csodálatos birodalomnak minden lakója. Faunok és erdei tündérek muzsikálnak majd. Törpék, kentaurok ropják a táncot a beszélő állatokkal. A királyi trónon ott ülnek majd Edmund, Lucy, Peter és Susan. Aslan, a jóságos és bölcs oroszlán, Narnia fejedelme pedig ott sétál az ünneplők között. De tudod-e, hogy nem mindig volt ilyen békés és vidám Narnia földje? Hogy mi is történt pontosan, azt megtudhatod C. S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című könyvéből. De Narniában még több kaland vár rád! S mindnek részese lehetsz, ha elolvasod Narnia krónikáinak mind a hét részét. Most pedig meg is nyerheted az egész könyvsorozatot! Nem kell mást tenned, mint lerajzolnod, hogyan ünnepelték a szerzőt, C. S. Lewist Narnia lakói. A rajzodat küldd el nekünk, s a legjobbak között kisorsoljuk C. S. Lewis Narnia krónikái című regénysorozatát. A rajzok beküldési határideje:...

Olvass tovább

Jézus születése

Ekkor: 2013. december 5. | Itt: Cikkek mentén | 0 hozzászólás

Jézus születése

A Római Birodalom nagy hatalmú császára, Augustus, gondolt egyet: „Vajon mennyi ember élhet a birodalmamban? Jó lenne megszámolni!” Ezért kitalálta, hogy mindenki menjen el oda, ahol született, és ott írják össze az embereket, hányan is vannak. Igen ám, de akkor még nem jártak vonatok vagy repülők! Jobbára gyalogoltak az emberek, ha el akartak jutni valahová. Szamárhátra is ritkán ültek. Lova pedig leginkább csak a rómaiaknak volt. Ott is jobbára a gazdagoknak. Egy szegény zsidó családnak jó, ha egy kis szamárra telt. Így volt ezzel Mária és József is. Názáretből kellett Betlehembe menniük. Ez olyan, mintha neked gyalog kellene a fővárosból eljutni a Balatonig. Bizony többnapi járóföld az út! Különösen Máriának lehetett fárasztó az utazás, mert kisbabát várt. Isten egy angyal által üzente meg, hogy a születendő gyermek különleges, csodálatos ajándék lesz az egész világnak: ő Isten Fia. Mária nagyon elfáradt a hosszú úton. A baba is megszületni készülődött. De mire Betlehembe értek, már zsúfolásig megtelt a város. Minden szállást elfoglaltak. József aggódott. Hiába kopogtattak házról házra, nem volt hely. Végül egy gazda beengedte őket az istállójába, ahol végre megpihenhettek a puha szalmán. Az állatok csodálkozva füleltek, amikor meghallották a kisbaba sírását. Megszületett Mária kisfia, akit Jézusnak neveztek el. Anyukája bepólyálta, de mivel nem volt babaágy, szalmával bélelt jászolba, az állatok etetőjébe fektette. Ó, mennyire örültek a szülők ennek a gyönyörű ajándéknak! Aznap este kint a pusztában pásztorok őrködtek a nyájuk mellett. Hirtelen vakító fény árasztotta el az égboltot. Egy angyal jelent meg, és körberagyogta őket az Úr dicsősége. A pásztorok úgy megrémültek, hogy azt sem tudták, hova bújjanak ijedtükben. Az angyal megnyugtatta őket: – Ne féljetek! Mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz! Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. A pásztorok elcsodálkoztak. Régóta várták a Megváltót, aki megszabadít a bűntől. De csak akkor esett le igazán az álluk, amikor mennyei seregek sokasága jelent meg az égen. Egy seregnyi angyal, akik Istent dicsérték! Az angyalok elmentek, a pásztorok pedig izgatottan siettek Betlehembe, ahol megtalálták a bepólyált gyermeket, úgy, ahogy az angyal jelezte. Most már ők is dicsőítették Istent, mert minden úgy történt, ahogy az Úr üzente...

Olvass tovább

Az igazi Mikulás

Ekkor: 2013. december 5. | Itt: Cikcakk | 0 hozzászólás

Az igazi Mikulás

Köpeny, injekció, recept – vajon milyen foglalkozás jut eszedbe ezekről a szavakról? Ásó, virágmag, öntözőkanna – és ezek kit rejtenek? Na, és ha azt mondom, liszt, kemence, kenyér, ugye mindenki tudja, hogy kire gondolok? Ezek mögött a szavak mögött pedig csak egyvalakit sejthetsz: csizma, ajándék, meglepetés – a Mikulást! Ki ez a rejtélyes idegen, aki sokszor szeretteink képében látogat el hozzánk? A Mikulás Miklós néven született a mai Törökország területén. Szülei szerették az Urat, és ebben a szellemben nevelték fiukat is. A város, ahol éltek, azonban pogány település volt, vagyis sokan más isteneket követtek. A keresztényeket nem nézték jó szemmel. Miklós azonban a papi hivatást választotta. Még nem volt húszéves, és pappá szentelték. Később Myra városának püspöke lett. Myra városában élt három szép lány. Az apjuk azonban elszegényedett. Annyira szegények voltak, hogy még hozományra sem futotta. Így nem tudtak férjhez menni. Miklós püspök éjszakánként álruhában a várost járta. A nyitott ablakon át meghallotta a lányok beszélgetését. Elkeseredettek voltak és szomorúak. Miklós tudta, hogy segítenie kell. Igen különös és találékony módon tette meg ezt: egy lepedőbe sok-sok aranypénzt csavart, és éjjel bedobta a csomagot a lányok szobájának ablakán. A család nagyon boldog volt, de nem tudhatta, ki ajándékozta meg őket. A pénz bőségesen elég volt a legnagyobb lány hozományára. Az apa így adta férjhez mindhárom lányát. Ám a harmadik esetnél már leleplezte Miklóst, aki csak annyit kért, hogy tartsa titokban a nevét. Nem akart ugyanis dicsekedni ezzel a jótettével. Miklós komolyan vette a szívből jövő adakozást, és ezt például állította elénk is: lássuk meg, kinek van szüksége segítségre, és adjunk szeretettel, nagylelkűen és...

Olvass tovább

Csupacsillag ajtódísz

Ekkor: 2013. december 5. | Itt: Egyéb | 0 hozzászólás

Csupacsillag ajtódísz

Az ünnepek előtti nagytakarításból Sári is kivette a részét. Édesanyjával közben arról beszélgettek, hogy karácsony előtt nem csupán a lakásnak kell csillognia, hanem a szívünknek is. Sári alig várta, hogy Somának is elújságolja ezt a furcsa dolgot. „Söpörni? Fényesíteni a szívünket?” – Végül arra jutottak, hogy bizony az ő szívükre is ráfér egy kis rendrakás. Hiszen nem akárkit várnak! Egy királyt, Jézust! S ő csak a tiszta szívben érzi igazán otthon magát. Megígérték, hogy ezentúl jobban odafigyelnek arra, hogy egy-egy haszontalan szó vagy tett ne okozzon rendetlenséget a szívükben. Így biztosan jó helye lesz náluk Jézusnak. Somának nagyszerű ötlete támadt: ha az első karácsonyéjszakán egy csillag igazi GPS-ként mutatta a napkeleti bölcseknek az utat, akkor ők ketten Sárival készítenek egy Csupacsillag ajtódíszt. Hátha fordítva is működik…   (1. kép) Zöld kartont, színes karácsonyi papírokat, ceruzát, ollót, vonalzót, ragasztót, színes gombokat és szalagot vettek elő.   (2. kép)  Ezt a csillagsablont vastag papírra másolták.               (3. kép) A minta alapján 12 csillagot vágtak ki a zöld kartonból. Egy régi kartondoboz oldalából készítették el a koszorú alapját a lehető legegyszerűbb módon. Előbb egy nagy lapostányért rajzoltak körbe, majd egy kisebbet. Miután kivágták, körberagasztották a zöld csillagokkal.             (4. kép) A karácsonyi papírokból szintén 12 csillagot vágtak ki. Ezeket – egy vonalzó segítségével – térbeli csillagokká „varázsolták” úgy, hogy a külső csúcsoktól a belső csúcsok felé haladva hajtogatták azokat.    (5. kép) Az élek mentén ellenkező oldalra hajtották a külső és a belső csúcsokat. (6. kép) A csillagokat – egy kivételével (annak helyet hagyva) – ráragasztották a koszorúra, majd vidám kis gombocskákat ragasztottak rájuk. (Ez Sári ötlete volt.) (7. kép) Szélesebb szalagból egy kisebb és egy nagyobb masnit készítettek úgy, hogy nem a csomóval, hanem rögtön a „nyuszifülekkel” kezdték a hajtogatást. Egy színes szalaggal azután erősen összefogták a két masnit. Végül a kisebbik szárait levágták. (8. kép) Így erősítették a masnikat a kihagyott helyre a díszen. Majd rákerülhetett az utolsó csillag is. Végül Sári apukája ragasztópisztollyal szalagot rögzített a koszorú hátoldalára. Elkészült a Csupacsillag ajtódísz. Hadd hirdesse nálad is: „Isten...

Olvass tovább